Solidarity with Palestine


Repost from @decolonizethisplace

In solidarity with the Youth of Occupied Palestine 🇵🇸, there is a call to wear kuffeyas and join a general strike / no work, no shopping, no school / walk out. The Palestinian struggle for liberation invites people to join and take action, globally, a decolonization movement to free Palestine.

To all workers and students, to all businesses and to all citizens worldwide: We call for a global general strike! This strike is a loud signal of our indignation against the genocide in Gaza and the repressive state terror of many Western states against everyone who shows and acts in solidarity with the Palestinians. The Palestinian solidarity movement is systematically harassed and criminalized. Our rights and freedom are being taken away.

This is a call for civil disobedience. We call on governments, politicians and political parties, state agencies and the police around the world to immediately stop this repressive actions and stand up for the rights of Palestinians in Palestine and around the world. We call on all peoples to show solidarity with us and join our global general strike. This day is a day of solidarity with Palestinians in Palestine , and around the world. This day is a day of protest against repressive state terror against Palestinians worldwideSolidarity with Palestine!

To all workers and students: We ask you to take Friday off to participate in the general strikeTo all businesses: Do not open on Friday, October 20.To all citizens: Wear a symbol of international solidarity on this day.10月20日(金)、占領下のパレスチナから行動を求める歴史的な呼びかけパレスチナ解放運動はパレスチナの自由を求め、植民地の撤廃を求めて行動することを世界中の人々に呼びかける。世界中のすべての労働者、学生、企業、人々へ: これは市民的不服従を呼びかける声である。私たちは世界的ゼネストを呼びかける。
このストライキは、ガザのジェノサイド、そしてパレスチナの人々との連帯を示し行動するすべての人々の抑圧を試みる国家のテロ行為に対する我々の憤怒を断固として示すものである。パレスチナ連帯運動は組織的なハラスメントにさらされ、犯罪化されている。我々の権利と自由が奪われている。私たちは世界各国の政府、政治家、政党、政府機関、警察組織に対し、これらの抑圧行為を直ちに止め、パレスチナそして世界中のパレスチナ人の権利のために立ち上がることを求める。私たちは世界中の人々にこのゼネストへの連帯と参加を呼びかける すべての労働者と学生へ:10月20日(金)はパレスチナ、そして世界中のパレスチナの人々との連帯の日。仕事や学校を休んで、ゼネストに参加しよう。すべての企業へ:10月20日(金)は休業しよう。すべての人々へ:国際的な連帯のシンボルを身に着けよう。10月20日はパレスチナ、そして世界中のパレスチナの人々との連帯の日。世界中のパレスチナの人々に対する国家の制圧的テロ行為に対する抗議行動の日パレスチナとの連帯を!A todos los trabajadores y estudiantes, a todos los comercios y ciudadanos a nivel mundial:Los llamamos a participar de la huelga general! Esta huelga es una fuerte manifestación en contra del genocidio en Gaza y en contra del estado represivo de los gobiernos de Occidente en contra de todos quienes muestran solidaridad con el Pueblo Palestino. El movimiento de solidaridad con Palestina ha sido acosado y criminalizado sistemáticamente. Nuestros derechos y nuestra libertad están siendo vulnerados.A todos los trabajadores y estudiantes: Les pedimos tomarse el próximo viernes libre para participar en la huelga general. A todos los comercios:No abrir el próximo Viernes 20 deOctubre. A todos los ciudadanos:Vestir o llevar algún símbolo Este es un llamado a la desobediencia. Instamos a los gobiernos, políticos y partidos políticos, instituciones estatales y a la policía alrededor del mundo a frenar inmediatamente estas medidas represivas y a manifestarse por los derechos de los palestinos residentes en Palestina y en todo el mundo. Hacemos un llamado a todas las personas a mostrar solidaridad con nosotros, y unirse a nuestra huelga general. Este día es un día de solidaridad con el pueblo Palestino alrededor del mundoEste día es un día de protesta en contra del terror del Estado Represivo.Solidaridad con el Pueblo Palestino!


 
10/20 (10月20日)國際大罷工呼籲世界各地的所有工人、學生、商人和巿民:
我們呼籲發起一次國際大罷工!這次罷工將會向當權者發出警示,展示我們對正在加薩(Gaza)發生的種族滅絕行為的憤怒,展示我們對於西方政權處處打壓巴勒斯坦聲援行動和言論的不義之舉的憤怒!聲援巴勒斯坦的團結運動正遭受打壓和刑事化。我們的權利和自由正受到侵害。這是一次發起公民不服從的呼籲。我們呼籲世界各地的政府、從政者、政黨、國家機構和警察,立即停止所有打壓行動!請為處於巴勒斯坦,和流亡各地的巴勒斯坦人的人權作出公義之舉!我們呼籲世界各地的人們與我們同一陣線,加入大罷工!致所有工人和學生:請於星期五休假,加入罷工罷學。致所有商人:請於十月二十日(星期五)當天罷巿。致所有巿民:請於當天隨身帶上展示國際團結的象徵。這一天,將會是團結支持巴勒斯坦的一天,聲援正身處巴勒斯坦和流亡各地的巴勒斯坦人!這一天,將會是反抗國家暴行的一天,反抗施加於巴勒斯坦人身上的一切政權暴力!團結聲援巴勒斯坦!Một lời kêu gọi hành động lịch sử đã được đưa ra từ vùng Palestine bị chiếm đóng vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 10.
Cuộc đấu tranh giải phóng của người Palestine mời gọi mọi người tham gia và hành động trên toàn cầu, một phong trào phi thực dân hóa để giải phóng Palestine.

Trong sự đoàn kết với tuyên bố được ký bởi Thanh niên Palestine bị chiếm đóng, có một lời kêu gọi hành động để mặc kuffeyas và tham gia một cuộc tổng đình công / không làm việc,  không đến trường, không mua sắm / bước ra ngoài
Kêu gọi tỗng đình công toàn cầuGửi tới tất cả người lao động và sinh viên, tới tất cả các doanh nghiệp và mọi công dân trên toàn thế giới:Chúng tôi kêu gọi một cuộc tổng đình công toàn cầu! Cuộc đình công này là một tín hiệu lớn thể hiện sự phẫn nộ của chúng tôi đối với việc phản đối nạn diệt chủng ở Gaza và tình trạng khủng bố đàn áp của nhiều quốc gia phương Tây chống lại tất cả những ai thể hiện và hành động đoàn kết với người Palestine. Phong trào đoàn kết của người Palestine bị quầy rối và hình sự hóa một cách có hệ thống. Quyền và tự do của chúng ta đang bị tước đoạt.
Đây là lời kêu gọi bất tuân dân sự.Chúng tôi kêu gọi các chính phủ, chính trị gia và các đảng phái chính trị, các cơ quan nhà nước và cảnh sát trên khắp thế giới hãy chấm dứt ngay hành động đàn áp này và đứng lên bảo vệ quyền lợi của người Palestine ở Palestine và trên toàn thế giới. Chúng tôi kêu gọi tất cả các dân tộc thể hiện tình đoàn kết với chúng tôi và tham gia cuộc tổng đình công của chúng tôi.
Kính gửi toàn thể công nhân và sinh viên:Chúng tôi yêu cầu bạn nghỉ thứ Sáu để tham gia cuộc tổng đình công. Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh: Không mở cửa vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 10.Đối với mọi công dân: Mặc một biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế vào ngày này.
Ngày này là ngày đoàn kệt với người Palestine ở Palestine và trên toàn thế giới. Ngày này là ngày phản đối sự khủng bố của nhà nước đàn áp người Palestine trên toàn thế giới. Đoàn kết với Palestine!২০শে অক্টোবর (১০।২০)
বিশ্ব সাধারণ ধর্মঘটের ডাক

সকল শ্রমিক ও ছাত্রদের কে, সমস্ত ব্যবসা কে এবং বিশ্বের নাগরিক কে:
আমরা ডাকছি বিশ্ব সাধারণ ধর্মঘট! এই ধর্মঘট হল গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে আমাদের অসান্তি প্রকাশ করার যন্য এবং যাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারীত পশ্চিম রাষ্ট্রীয় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী চালায় শুধুমাত্র কারণ যারা ফিলিস্তিনিদের সাথে সংহতি প্রদর্শন বা কাজকর্ম করে । ফিলিস্তিনি সংহতি সংগঠন কে পদ্ধতি অনুসারে জ্বালাতন এবং অপরাধী করে ধরা হয়। আমাদের অধিকার ও স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

সকল শ্রমিক ও ছাত্রদের কে:
আমরা অনুরোধ করি শুক্রবার ছুটি নিন এবং ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন।

সকল ব্যবসা কে:
২০শে অক্টোবরে দোকান খুলবেন না।

সকল বিশ্বের নাগরিক কে:
এই দিনে আন্তর্জাতিক সংহতির চিহ্ন পরুন।

এটা হল নাগরিক অবাধ্যতার আহ্বান।

আমরা ডাকছি সারা বিশ্বের সরকার কে, রাজনীতিবিদদের ও রাজনৈতিক দলগুলোকে, রাষ্ট্র সংস্থা দেরকে ও পুলিশকে এই সন্ত্রাসী অবিলম্বে থামাতে এবং দয়া করে দাঁড়ান ফিলিস্তিনিদের নিজের দেশের

অধিকারের যন্য এবং বিশ্বজুড়ে ফিলিস্তিনিদের যন্য।

আমরা ডাকছি সবাইকে আমাদের সাথে একাত্মতা প্রদর্শন করতে ও বিশ্ব সাধারণ ধর্মঘটে যোগদা দিতে।

এই দিন হল সংহতি দেখানর দিন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যারা ফিলিস্তিন এ ও সারা পৃথিবীতে ফিলিস্তিনি যারা রয়েছেন।

এই দিন হল যারা বিশ্বের ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সব সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যন্য।

ফিলিস্তিনের সাথে সংহতি!

#আমিফিলিস্তিনেরসাথেদাঁড়ানো


CONNECT
︎ Email
︎ Instagram
︎ Twitter

︎ Newsletter︎DONATE!

CONNECT
︎ Email
︎ Instagram
︎ Twitter

︎ Newsletter ︎DONATE